Bảng giá dịch vụ tương tác

Click me!
800.000
Đơn vị loại: 1 tài khoản
+
30.000.000
Đơn vị loại: 1 tài khoản
+
20.000.000
Đơn vị loại: 1 tài khoản
+
5.000.000
Đơn vị loại: 1 tài khoản
+
9.000.000
Đơn vị loại: 1 tài khoản
+
4.000.000
Đơn vị loại: 1 tài khoản
+
7.000.000
Đơn vị loại: 1 tài khoản
+
2.400.000
Đơn vị loại: 1 tài khoản
+

Giới thiệu

Lê Công Quý – CEO Agency – Media Meta marketing

Tôi là chuyên viên chuyên hỗ trợ về các dịch vụ Facebook từ những tình huống dễ đến khó chúng tôi đều hỗ trợ tốt cho bạn được. Với nhiều năm có mặt trên lĩnh vực này thì Lê Công Quý tự tin có thể mang lại cho bạn những giá trị tốt nhất!

Facebook Chat Zalo

Dịch vụ Facebook của Lê Công Quý

Lý do nên lựa chọn

Với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ Facebook được tin dùng bởi hàng nghìn khách hàng, Lê Công Quý không ngừng thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng Facebook.

Bảng giá dịch vụ khác

10.000.000
Đơn vị loại: 1 tài khoản
+
1.000.000
Đơn vị loại: 1 tài khoản
+
300.000
Đơn vị loại: 30 ngày
+
500.000
Đơn vị loại: 30 ngày
+
800.000
Đơn vị loại: 1 facebook
+
10.000.000
Đơn vị loại: 1 tài khoản
+